Disclaimer

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Doel van de website

Deze website bevat informatie over het project lokale vrijetijdsmonitor. Hij is ook de poort naar de registratietool die we hebben ontwikkeld voor gemeenten om gegevens over hun cultuur-, jeugd- en sportbeleid in te vullen. Vanaf december 2018 kunt u op deze site terecht voor alle informatie over deze ingevoerde gegevens, gekoppeld aan zo veel mogelijk gegevens over het lokale vrijetijdsgebeuren die we samenbrengen uit andere bronnen.

De site is in beheer van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Gebruik van de website

De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de Vlaamse overheid niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk. De Vlaamse overheid spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Cookies

Deze website kan gebruikmaken van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiƫnter te laten verlopen. Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media doet er alles aan om de correcte werking van de site ook zonder cookies te garanderen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met de beheerder van deze website.