Disclaimer

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.
 

Doel van de website
 

Deze website bevat informatie over het project lokale vrijetijdsmonitor. Het is tevens de poort naar twee nieuwe platformen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De registratietool is een digitale toepassing waarin lokale besturen sinds maart 2018 gegevens kunnen invullen over hun cultuur-, jeugd- en sportbeleid van het werkjaar 2017. Het rapporteringsplatform bundelt alle gegevens over vrije tijd, en zal op 15 januari 2019 gelanceerd worden. Hier kunnen gemeenten zich op tal van vrijetijdsonderwerpen benchmarken met een of meerdere buur-, rand- of kustgemeenten, met gemeenten uit de Belfiuscluster, en met het provinciale of Vlaamse gemiddelde.

De input uit de lokale vrijetijdsmonitor wordt gebruikt voor gegevensverzameling en -analyse, met als doel het versterken van de diverse sectororganisaties en van de lokale diensten over Sport, Jeugd, Cultuur of Vrije Tijd.

De site wordt beheerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
 

Gebruik van de website
De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Ondanks alle inspanningen kan de Vlaamse overheid niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Onze contactgegevens vindt u rechts bovenaan op de webpagina. De Vlaamse overheid spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.
 

Cookies

Deze website kan gebruikmaken van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en laten de toegang tot de site en de navigatie vergemakkelijken, sneller en efficiënter verlopen. Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media doet er alles aan om de correcte werking van de site ook zonder cookies te garanderen.


De resultaten
De gegevens uit de registratietool zijn voor 75 procent van de gemeenten beschikbaar. Alleen van de deelnemende gemeenten stroomden gegevens door. Download hier de lijst van gemeenten die zich in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor registreerden. Bijgevolg moeten de gemiddelde percentages op de hoofdpagina van de site worden gezien in verhouding tot het totale aantal gemeenten dat zich in de registratietool registreerde.

Een lijst met onderwerpen waarover de lokale vrijetijdsmonitor volledige gegevens beschikt.
 

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan een kijkje in de rubriek Vaak gestelde vragen. Vindt u niet onmiddellijk een antwoord, neem dan contact op met de beheerder van deze website