Vaak gestelde vragen

Hoe kunt u ons bereiken?

Projectteam lokale vrijetijdsmonitor
Vlaamse overheid

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Kennis en Beleid - Team Kennisontwikkeling

T 02 553 68 28
vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be

www.cjsm.be

 

Wat is de lokale vrijetijdsmonitor?

De lokale vrijetijdsmonitor verzamelt tal van gegevens over vrijetijdsaanbod en -participatie binnen de Vlaamse gemeenten en het vrijetijdsbeleid van deze gemeenten. 

 

Waarom dit project?

Met de lokale vrijetijdsmonitor kunt u uit één verzameling met tal van informatiebronnen snel en eenvoudig tot analyses komen die voor uw gemeente waardevol zouden kunnen zijn en die een beeld geven van het lokale vrijetijdsbeleid in Vlaanderen. 

 

Wat is de link met de gemeente- en stadsmonitor?

De gemeente- en de stadsmonitor zijn omgevingsscanners die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en centrumstad in beeld brengen. Deze monitoren bevatten meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 survey-indicatoren, die afkomstig zijn uit een grootschalige bevraging bij een representatieve staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.

De lokale vrijetijdsmonitor zoomt dan eerder in op de domeinen cultuur, jeugd en sport, en deze doet dat meerbepaald op de thema’s aanbod & verenigingen, participatie, tewerkstelling, samenwerking, vrijwilligers, tevredenheid, financiële middelen en ondersteuning, inspraak en infrastructuur. Ongeveer de helft van de indicatoren komen uit een bevraging van gemeentebesturen, de andere helft zijn indicatoren die uit tal van bronnen binnen en buiten de Vlaamse overheid worden samengebracht, zoals bijvoorbeeld ook uit de gemeente- en de stadsmonitor.

 

Wat is de link met de jeugdmonitor?

De jeugdmonitor is een prefab bevraging die iedere Vlaamse gemeente en stad online kan afnemen bij groepen kinderen en jongeren, en dit vanaf het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar. Omdat zij niet expliciet worden bevraagd in de gemeente- en stadsmonitor, kan elke stad of gemeente die dat wil de jeugdmonitor gebruiken om de stem van jongeren kenbaar te maken. De vragen peilen naar de perceptie van kinderen en jongeren over hun buurt, hun stad of gemeente. Dit instrument is een product van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het departement Cultuur, Jeugd en Media.

 

Hoe werkt de lokale vrijetijdsmonitor?

Gemeenten kunnen via de registratietool gegevens delen met betrekking tot hun werking op vlak van cultuur, jeugd, en sport. Dit kan tot en met 27 juli 2018. Nadien verwerkt het team lokale vrijetijdsmonitor deze gegevens samen met gegevens uit andere interessante bronnen tot een hapklaar overzicht waaruit u aan het einde van 2018 eenvoudig informatie kan putten. 

 

Wie deelt gegevens? 

In de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor kan iedere gemeente vrijwillig haar vrijetijdsgegevens invoeren. Daarnaast worden gegevens uit andere bestaande bronnen ontsloten. Een overzicht van deze bronnen vind je op de pagina 'extra bronnen'.

Let op: om als jeugd-, cultuur-, en/of sportfunctionaris voor uw gemeente gegevens in te kunnen voeren, dient u van uw lokale beheerder in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid toegangs- en gebruiksrechten te verkrijgen. U heeft hiervoor een kaartlezer nodig, net als uw identiteitskaart met pincode. De lokale beheerders zijn veelal de verantwoordelijke voor IT binnen de gemeenten of binnen het AGB.

In het geval van technische problemen met het aanmelden van e-ID, kunt u terecht op het nummer 1700, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn.


Waarover gaan de vrijetijdsgegevens?

Een overzicht van de inhoud van de lokale vrijetijdsmonitor is terug te vinden op de pagina Thema's. Tevens vindt u hier een toelichting van de vragen die in het kader van de lokale vrijetijdsmonitor aan lokale besturen gesteld zullen worden.


Met betrekking tot Rubriek IV Aanbod en participatie Sport:

Bij vraag 1 uit deze rubriek Algemene gegevens sportclubs/verenigingen die sport aanbieden vragen wij u om de gegevens in de Sportdatabank Vlaanderen indien nodig aan te passen in overeenstemming met uw antwoord op deze vraag (zie afbeelding).

In dit document vindt u een overzicht van de verschillende manieren om aanpassingen door te geven en om eventueel ook nieuwe clubs in te voeren.
 

schermafbeelding vraag 1 over aanbod en participatie sport

 

 

Tot wanneer hebben gemeenten de tijd om hun vrijetijdsgegevens te delen?

Vanaf 13 maart 2018 tot en met 27 juli 2018 kunnen gemeenten gegevens invoeren via de registratietool. 

 

Wanneer wordt de data in de lokale vrijetijdsmonitor ontsloten?

Einde december 2018 zult u op www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be terecht kunnen voor een overzicht van de verzamelde data. Gemeenten die data aangeleverd hebben, worden door het team lokale vrijetijdsmonitor op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat in de registratietool werd ingegeven.

 

Heeft u andere vragen, technische of inhoudelijke, neem dan gerust contact op met het team lokale vrijetijdsmonitor: vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be