Alle thema's

Kies een thema waarover u graag metagegevens wil raadplegen.


Op iedere metadatafiche vindt u een link naar de dashboards op het rapporteringsplatform. Die toont de gegevens in grafieken en cijfers aan over het onderwerp dat u gekozen heeft. Daarnaast kunt u de gezuiverde brontabellen bekijken: cijferreeksen waarop de dashboards werden opgesteld. U vindt er ook een toegangspoort naar het open datakanaal, een omgeving waar alle publieke gegevenstabellen werden geordend waarover de lokale vrijetijdsmonitor beschikt.

 

    icoon samenwerking    
  icoon participatie   icoon infrastructuur  
icoon aanbod en verenigingen   icoon vrijwilligers   icoon inspraak
  icoon tewerkstelling   icoon financiën  
    icoon tevredenheid