Deelname aan onderzoek van de lokale vrijetijdsmonitor

Heeft u interesse om in de aanloop naar de tweede bevragingsronde deel te nemen aan het onderzoek naar een betere en relevantere monitor over het lokale vrijetijdsgebeuren? Laat hieronder dan uw gegevens achter. Het team van de lokale vrijetijdsmonitor neemt contact met u op van zodra het onderzoek van start gaat.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor communicatie over onderzoek voor de lokale vrijetijdsmonitor. 

Noteer hier de functie of het mandaat dat u uitoefent bij het bestuur van uw stad of gemeente.
Selecteer hier het beleidsdomein waarvoor u op het gemeentebestuur werkt. Werkt u voor een gemeentedienst waarbij enkele of alle gegeven beleidsdomeinen in een aparte dienst geïntegreerd zijn, selecteer dan het domein Vrije tijd.