Gemeentelijk budget per beleidsveld vrije tijd

Thema
Financiën

Eenheid
Valuta in euro.

Definitie 
Deze gegevens tonen het werkingsbudget voor de sectoren aan. De financiële gegevens over cultuur kunnen verder worden verfijnd. Zo is het mogelijk het budget voor culturele instellingen te ontleden op niveau van Musea; Cultuurcentra; Schouwburg, concertgebouw en opera; Openbare bibliotheken; Gemeenschapscentra; en Overige culturele instellingen. Evenementen zijn Feesten en plechtigheden; alsook Festivals. Ook financiële informatie over beleid inzake erfgoed is in de berekening opgenomen. U kunt deze enerzijds voor Monumentenzorg en anderzijds voor Archeologie bekijken. Tot slot worden voor cultuur nog budgetten voor het Overig kunst- en cultuurbeleid meegeteld. 

Bron
Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Opmerkingen
Wat de lokale besturen registreren als budget inzake vrijetijd is variabel. Sommige lokale besturen brengen bijvoorbeeld hun kosten voor het personeel dat werkzaam is in de vrijetijdsdiensten in rekening, anderen niet. Bij de interpretatie van de gegevens die we presenteren moet dan ook rekening worden gehouden met deze belangrijke achtergrondinformatie. Daarom hebben we er bovendien voor gekozen om geen gegevens van een vergelijkingsgroep te tonen op dit dashboard. We tonen enkel de gegevens voor de gemeente.

Leveringsdatum
In september 2018 over uitgaven tijdens het werkjaar 2017.

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers