Samenwerkingsincentives vanuit de gemeente

Thema
Financiën

Eenheid
Indicator geeft aan wanneer door de gemeente JA werd ingevoerd. 
De cijfertabel spreekt over J danwel N door de gemeente ingevoerd; '-' staat voor niet ingevoerd.

Definitie
Dit dashboard toont de incentives die de gemeente inzet om clubs of verenigingen in de cultuur-, jeugd- of sportsector met elkaar te laten samenwerken. Incentives zijn doorgaans efficiënte motiveringsinstrumenten en kunnen betrekking hebben op:

 • Procesbegeleiding
  Dit gaat om het begeleiden of adviseren van clubs of verenigingen bij omvangrijke en ingewikkelde werkprocessen op vlak van bijvoorbeeld organisatieontwikkeling, beleid, kwaliteit, of cultuur. Het resultaat is dikwijls een actieplan: een overzicht met uit te voeren prioritaire actiepunten en hoe deze naar het werkterrein te vertalen. Procesbegeleiding situeert zich in de visie- en strategievorming van het project dat de gemeente mee opvolgt. Procesbegeleiders ondersteunen, maar het proceseigenaarschap voor eindbeslissingen en keuzes blijft bij de clubs of verenigingen.

 • Personeel
  Dit gaat bijvoorbeeld om expertisedeling ter ondersteuning van gemeentepersoneel of personeel betrokken in de samenwerking met clubs en verenigingen. In het bijzonder gaat het hier om incentives op groepsresultaten; of vormingsmogelijkheden om bij het personeel betekenis te geven aan de samenwerking.

 • Logistiek
  Dit gaat om het ter beschikking stellen van materiaal om de samenwerking tussen clubs of verenigingen te faciliteren; gaande van stoelen of tafels tot beamers, projectieschermen en wifi.

 • Infrastructuur
  Dit gaat om het terbeschikking stellen van aantrekkelijke lokalen, terreinen of zalen en productieve omgevingen waar de samenwerking met clubs of verenigingen kan doorgaan. 

 • Financiën
  Dit gaat erover wanneer de gemeente aan haar diensten project- of werkingssubsidies geeft voor initiatieven in functie van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Maar het kan ook gaan om het geven van kortingen of bonussen. 

 • Andere incentives
  Dit gaat om incentives die niet onder voorgaande begrippen gecategoriseerd kunnen worden.

Bron
registratietool lokale vrijetijdsmonitor

Opmerkingen 
Gegevens afkomstig uit de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor zijn voor 75 procent van de gemeenten beschikbaar. Download hier een volledige lijst van gemeenten met een goede deelname, een onvolledige deelname, en van gemeenten die niet hebben deelgenomen. Deze groepen zijn onderverdeeld per werkblad. 

Leveringsdatum
juli 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers